BizView for Microsoft Power BI

Business intelligence, budget, forecast, reporting
Løsningen BizView for Microsoft Power BI er spesielt utviklet som et tillegg til deres valg av Microsoft som BI-platform. BizView legger til og integrerer viktige funksjoner som prognose, budsjettering og finansrapportering med de øvrige komponentene i Microsofts Power BI-stack.
Løsningen støtter alt fra enkle Excel-formler til kompliserte rutiner for prognose, budsjett og finansrapportering. BizViews Excel-liknende design-verktøy gjør det enkelt for controllers og andre administratorer å utvikle ulike innmatningsskjemaer.Bruk den kunnskapen dere har i Excel, inkludert full støtte for formler og funksjoner. Den innebyggde støtten for godkjennelses-workflow gir oversikt og kontroll når mange skal arbeide med registrering og godkjennelse av data samtidig.

2_Budget
BizView for Microsoft Power BI er en langt mer kostnadseffektiv løsning enn dyre, kompliserte og mer lukkede system fra for eksempel IBM eller SAP. Disse systemene har dessuten mye overlappende funksjonalitet med den investeringen dere allerede har hatt med Microsofts teknologi og løsninger.BizView er basert på SQL-Server og Microsofts web-teknologi. Brukerne arbeider med systemet direkte i nettleseren eller via Sharepoint. Innloggingen og sikkerhet håndteres via AD-grupper og single-sign-on.

3_RS_LinkedReportingServicesExtraSmall_v2

mspartner

BizView Datastore er en åpen SQL-Server database med sømløs integrasjon til og fra datalager og forretningssystem. All integrasjon og håndtering av data kan kontrolleres av SSIS. Det følger til og med en ferdig SSAS-database-mal med multi-dimensjonelle kuber som gjør det mulig å presentere BizView-data direkte i Excel eller Reporting Services. Eller den andre veien – for eksempel å presentere Reporting Services-rapporter i BizView.

Din utfordring

Microsoft har en fleksibel løsning for å skape datalager og business intelligence-løsninger. Microsoft Power BI, det vil si SQL Server i kombinasjon med komponenter som SSRS, SSAS, SSIS, Sharepoint og Excel, er vanlig i mange organisasjoner.

Men det er andre behov og krav til organisasjoner der til og med Microsoft mangler funksjonalitet. Microsoft Power BI mangler støtte for prognose og budsjettering for framtiden der mange personer og prosesser skal koordineres. Det kan dessuten være et behov for brukere som cvontrollers og lage strukturerte finansrapporter uten å måtte involvere IT-avdelingen.

BizView for Microsoft Power BI – i korthet

  • Legger til kraftig virksomhetsstyring med planlegging, prognose og budsjett til Microsofts beslutningsstøtte-løsninger.
  • Kontinuerlig fremtidsrettet planlegging – salg, produksjon, personale, kostnader, inntekter med mer.
  • Workflow med godkjennelsesprosesser på flere nivåer
  • Lettvint Excel-liknende designverktøy
  • I motsetning til våre konkurrenters løsninger er BizView en åpen løsning bygget på SQL Server, og spesielt designet for enkel integrasjon med datalager i begge retninger.
  • Utvikles og markedsføres av Bizview Systems – et programvarehus med kontinuerlig videreutvikling og support.

Mer om

Prognose og budsjett »
Planlegg raskt og enkelt for framtiden.Rapportering og analyse »
Raskere tilgang til sentrale tall og statistikk presentert webleseren din.

Dashboard »
Effektiv visualisering av virksomhetens mål og resultat.

Fordeler med BizView »
Raskere, enklere og mer åpent!

Se webdemo

Vis meg!

Kontakt meg

captcha
Back to Top