BizView – for Qlik

QlikSense/QlikView budsjett, QlikSense/QlikView prognose
Løsningen vår, BizView for Qlik, er utviklet spesielt for å komplementere deres valg av QlikSense/QlikView som BI-plattform. BizView for Qlik kombinerer det beste fra QlikSense/QlikView med kraftig funksjonalitet for virksomhetsstyring fra BizView.

Løsningen støtter alt fra enkle Excel-formler til kompliserte rutiner for prognose, budsjett og finansrapportering. BizViews Excel-liknende design-verktøy gjør det enkelt for controllers og andre administratorer å utvikle ulike innmatningsskjemaer.

Bruk den kunnskapen dere har i Excel, inkludert full støtte for formler og funksjoner. Den innebyggde støtten for godkjennelses-workflow gir oversikt og kontroll når mange skal arbeide med registrering og godkjennelse av data samtidig.

BizView for QlikView er en web-basert løsning der BizView og QlikView spiller sammen for å gi brukeren en helhetlig brukeropplevelse. En bruker kan for eksempel i prognoseprosessen dirigere seg direkte over til QlikSense/QlikView for å forstå den historiske utviklingen fra en et innmatningsskjema.
Eller omvendt, der tall fra budjettet er de samme tallene som presenteres i QlikSense/QlikView dashboard. BizView for Qlik er den enkle måten å gi organisasjonen en overlegen virksomhetsstyring.

Din utfordring

QlikSense/QlikView er en business Intelligence-løsning for visualisering av data og analyse.
Det finnes riktig nok også andre behov og krav i organisasjonen deres som QlikSense/QlikView ikke er utviklet for å løse. QlikSense/QlikView mangler funksjonalitet for budsjetter og prognose for framtiden der mange personer og prosesser skal koordineres.

BizView er et tillegg til QlikSense/QlikView løsning for virksomhetsstyring med busjettering, prognose og finansrapportering. En løsning som gir effektive arbeidsrutiner som i sin tur sparer tid og gir kontroll over hele planleggings- og oppfølgingsprosessen.

BizView for Qlik – i korthet

  • Kompletterer QlikSense/QlikView med kraftig virksomhetsstyring, planlegging, budsjett og prognose
  • Kontinuerligt planera för framtiden – försäljning, produktion, personal, kostnader, intäkter m.m
  • Få kontroll och översikt med godkännandeprocesser i flera steg
  • Intuitivt webbgränssnitt med Excel-liknande designverktyg
  • En paketerad mjukvarulösning – snabbt och enkelt att få på plats
  • Utvecklas och marknadsförs av Bizview Systems – ett mjukvaruföretag med kontinuerlig vidareutveckling och support

Mer om

Prognose og budsjett »
Planlegg raskt og enkelt for framtiden.Rapportering og analyse »
Raskere tilgang til sentrale tall og statistikk presentert i webleseren din.Fordeler med BizView »
Raskere, enklere og mer åpent!

Se webdemo

Vis meg!

Kontakt meg

captcha
Back to Top