BizView – en helhetlig løsning for prognose, budsjettering, rapportering og analyse

Virksomhetsstyring, rapporteringssystem og belutningsstøtte

BizView er en moderne web-basert helhetsløsning for prognosearbeid, budsjettering, rapportering o ganalyse. Brukere på alle nivåer kan på en enkel måte få tilgang til relevant beslutningsinformasjon, og via denne få beslutningsstøtte. Hele organisasjonen kan raskt endre og justere sine prognoser og planer.

BizView kan kobles opp mot og brukes som rapporteringssystem mot mange ulike datakilder, såvel som ERP-systemer, datalager eller andre databaser. Vi har standardiserte integrasjonsmuligheter til flere økonomisystemer. Gjennom det unike Excel-liknende brukergrensesnittet kan du selv designe fantastiske løsninger. For å gjøre det enda enklere, kommer også BizView integrert med eksempler på rapporter og maler å ta utgangspunkt i.

0_BizViewReport

BizView er en moderne løsning som er basert på Microsofts web-teknologi, med en åpen og strukturert SQL Server-database i bunn. Gjennom en avansert modulkonfigurasjon er det mulig å kun kjøpe de delene av BizView du virkelig trenger. BizVuew er en skalerbar løsning som kan håndtere alt fra enkle behov til kompliserte krav for effektiv virksomhetsstyring.

Om du har behov for å hjelp til å komme i gang, kan vi eller våre kvallifiserte partnere tilby kostnadseffektiv opplæring og hjelp.

Din utfordring

Excel er bra, men har sine begrensinger når flere personer skal være involvert i budsjett- og pronosearbeidet eller når behovene blir enda mer krevende. Kontinuerlig rapportering av tallmateriale og analyser kan være utfordrende og ta lang tid. Det kan dessuten være vanskelig å finne det riktige beslutningsgrunnlaget da ulike brukere benytter ulike datakilder og bearbeider data lokalt.

BizView – i korthet

  • Moderne web-basert systemstøtte for virksomhetsstyring med funksjonalitet for budsjett, prognose, rapportering og analyse
  • Controllers eller andre administratorer kan administrere systemet og utvikle fleksible løsninger selv
  • BizView kan enkelt integreres med ulike datakilder og forretningssytem
  • BizView er en åpen løsning som ikke låser dataene dine. BizView og BizView Datastore er utviklet spesielt for å hente og lagre data i andre systemer
  • BizView er en kostnadseffektiv løsning – prisgunstig programvare og rask implementering.

Mer om

Prognose og budsjett »
Planlegg raskt og enkelt for framtiden.

Rapportering og analyse »
Raskere tilgang til sentrale tall og statistikk presentert webleseren din.

Dashboard »
Effektiv visualisering av virksomhetens mål og resultat.

Analytics »
“Vri og vende” på store datavolum og produsere rapporter.

Fordeler med BizView »
Raskere, enklere og mer åpent!

Se webdemo

Vis meg!

Kontakt meg

captcha
Back to Top