Analytics.

Analytics

Performance management, Analytics
Med BizView Analytics kan du “vri og vende” på store datavolum og produsere rapporter med analyser basert på parametre du selv har valgt.
illustration BizView Analytics

Illustration BizView Analytics

Frihet til å skape, publisere og kommunisere viktig information

For mange år siden, før Internett var en naturlig del av hverdagen vår, jobbet selskaper hardt og lenge for å få tak i all mulig relevant bedriftsinformasjon for bruk ved budsjettering, planlegging og i den daglige driften.

Forbrukeradferd, business intelligence, lagerføring og finansielle aktiviteter – det ble faktisk en egen industri å bistå selskaper med slik informasjon. Og dyrt var det! Men slik er det ikke lenger. I dag samler bedrifter store mengder data fra en rekke ulike kilder og systemer. Det er rimelig og veldig effektivt, faktisk så effektivt at vi nå snakker om at bedrifter mottar en overflod av informasjon.

Men datasamling løser ingenting dersom det ikke finnes verktøy som kan filtrere, raffinere og systematisere den informasjonen som finnes i de forskjellige databasene vi opererer med.

Med BizView Analytics har vi gjort det enklere enn noen gang å anvende store datamengder på en måte som kan generere svært spesifikke rapporter og prognoser. Fokuset vært har vært å forenkle alle prosedyrer og rutiner. Vi har f.eks. gjort det mulig å benytte data fra alle typer data-

baser, uavhengig av systemer og oppsett (f.eks. både Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) og live “in-memory ad-hoc cubes”).

BizView Analytics skiller mellom 2 forskjellige rapport-typer:

Strukturerte rapporter

  • Rapportdesigneren bestemmer selv ferdig struktur og formatering
  • Filtrering skjer ved åpning av rapporten
  • ’Drill-down’ skjer fra en rapport till en annen rapport
  • Flere datakilder med ulike typer av data i samme rapport

Analytiske rapporter

  • Brukeren velger selv hva som skal vises
  • Filtrering kan skje direkte i rapporten
  • ’Drill-down-veier’ er ikke bestemt på forhånd, og begrenses bare av tilgjengelig data

BizView Analytics er en integrert modul i BizView 7.0 og har naturligvis samme funksjonalitet og fleksibilitet. Fokuset har vært å forenkle alle prosedyrer og rutiner, slik at alle brukerne i en bedrift kan motta og sende informasjon som er mest mulig relevant.

Med BizView Analytics har du nå et avansert redskap for behandling av enorme databaser, og mulighet til å skreddersy rapportene slik du vil.

Blir ikke bedre enn dette!

Mer om

Prognose og budsjett »
Planlegg raskt og enkelt for framtiden.

Rapportering og analyse »
Raskere tilgang til sentrale tall og statistikk presentert webleseren din.

Dashboard »
Effektiv visualisering av virksomhetens mål og resultat.

Analytics »
“Vri og vende” på store datavolum og produsere rapporter.

Fordeler med BizView »
Raskere, enklere og mer åpent!

Se webdemo

Vis meg!

Kontakt meg

captcha
Back to Top