CPM Suite


For å kunne føre tilsyn med og rettlede en organisasjon mot sine målsettinger og visjoner, må det stilles høye krav til informasjonshåndtering. Det er helt avgjørende å effektivt kunne oppdage nye muligheter, identifisere problemer og analysere avvik

Rapportanalyser hvor resultatet lett kan sammenholdes med organisasjonens allerede etablerte målsettinger, som for eksempel budsjett/prognose, forenkler selve beslutningsprosessen. For å oppnå optimal effektivitet og fleksibilitet må beslutningstageren ha tillgang til oppdatert og håndterbar informasjon til enhver tid.

Navigator CPM Suite 2010 er et komplett oppfølgingssystem, men dets komponenter kan også benyttes som frittstående, individuelle produkter.
Brukergrensesnittet for rapportering, budsjett, prognose og analyse er Microsoft Excel, der våre produkter installeres som et tillegg. Dette sørger for at sluttbrukeren kjenner seg igjen i produktet, og at underliggende kunnskap om Excel kan benyttes. I mange tilfeller er det også mulig å anvende underliggende rapporter og maler for en hurtigere og mer smidig implementering.

Sertifisert for Windows 7!

Vi strever etter å skape en fantastisk programvare til våre kunder. Til tross for at vi har lansert et webb-basert alternativ til CPM suite, så betyr ikke det at vi har sluttet å forbedre de allerede eksisterende produktene. CPM Suite er per dags dato kompatibel med Windows 8 og Office 2013.

Kontakt meg

captcha
Back to Top