Installasjon og implementering

Dra nytte av våre eksperter og erfarene partnere som arbeider med forretningskonsulting, implementering, dataintegrasjon og oppgraderings- og vedlikeholdstjenester. De vil forsikre seg om at deres BizView imøtekommer deres beov.

Målet med konsulenttjenestene våre er å sikre et raskt resultat og langsiktig fremgang.

Ekspertene og de erfarene partnere våre kommer til å jobbe med sammen med deg, for å forsikre seg om at din BizView-løsning møter dine behov. De vil i tillegg forsikre seg om at løsningen din istallerers raskt og kostnadseffektivt. De kommer til å dele kunnskapen sin om hvordan bruke løsningen med deg, og sikre at du og organisasjonen din vet hvordan dere får mest mulig ut av BizView.

Du får

  • Raskere implementering og løsningsdesign
  • Mindre risiko
  • Raskere resultat

Både vi og partner-nettverket vårt kan tilby de følgende tjenester

Installasjon
En av oss eller en av partnerene våre installerer BizView i organisasjonen IT-driftsmiljø, hos dere eller via internett. Enten lokalt hos dere eller via internett.

Kundespesifike løsninger
Med nøye testede prosedyrer for rask impementeringog som sørger for god kvalitet, kommer vi til å arbeide sammen med deg gjennom hele implementerings-fasen. Foretrekker heller assistanse i deler av prosjektet, gjør vi det også. Du velger selv det nivået av støtte du har behov for.
Et innføringsprosjekt starter med en behovsanalys eder de ulike interessentene og deres behov identifiseres. Utifra denne analysen, skalper vi en løsninger interaktivs sammen med dere.

Integrasjon
En av de viktigste delen av et vellykket prosjekt er å indentifisere datakilder og integrere dem med BizView raskt. Vi og våre partnere har lang erfaring i å koble opp BizView med andre systemer og sikre stabil integrasjon. BizView Datastore og integrasjonene våre som er rettet mot ulike forretningssystem spiller en sentral rolle i denne prosessen.

Oppgradering
Vi driver kontinuerlig utvikling av BizView. Det er enkelt å oppgradere til nye versjoner, men har du behov for hjelp får du naturlig vis det fra en av ekspertene våre.

Forbedringer
Får du maksimalt utbytte av BivBiew? Viøl du forbedre produktiviteten eller sette sammen en helt ny løsning? Virsksomheten har kanskje omorganisert seg, fått nye ansatte eller støtt på nye behov. En evaluering fra oss kan hjelpe deg med hvordan du kan forbedre bruken din av BizView. Ekspertene våre evaluerer hvor du befinner deg for øyeblikket, og hva du har behov for å forbedre.

Kontakt oss eller en av våre partnere for mer informasjon.

Kontakt meg

captcha
Back to Top