Biznews – Mars 2017.

Biznews_Header_3_SE

Fremtiden_Er_Mobil_SE

BizView komplementerer Microsoft Power BI

Vi har precis släppt vår största uppdatering av BizView för Power BI, verktyget som utökar räckvidden och kraften i Microsoft Power BI.

BizView-lösningen för Power BI är speciellt utformad för att stärka Microsoft som en beslutsstödsplattform. BizView tillför viktiga funktioner som prognostisering, budgetering och finansiell rapportering integrerat med era övriga komponenter i Power BI stacken.

Lösningen stödjer allt från mycket enkla inmatningsformulär till komplexa procedurer för prognostisering, budgetering och finansiell rapportering. BizView’s Excel-liknande designverktyg gör det enkelt för controllers och andra administratörer att skapa olika typer av inmatningsformulär. Det inbyggda stödet för godkännandeflödet ger insyn och kontroll av processer där många användare behöver arbeta med registrering och godkännande av data.

BizView för Power BI tillför kraftfull verksamhetsstyrning med funktioner för planering, prognostisering och budgetering till Microsoft Power BI. Det möjliggör utökad planering: försäljning, produktion, personal, kostnader, intäkter, etc. Och till skillnad från konkurrenterna är BizView en öppen lösning som bygger på SQL Server och designad för enkel integration med datalager i båda riktningarna.

Power_BI
Om du vill prata med oss om BizView för Microsoft BI och hur vi kan förbättra din prestation, kontakta:
Jens Karlsson +46 (0)70 735205 / jens.karlsson@bizviewsystems.com

Mer om BizView for MS Power BI

Framtiden är mobil, Och så är även BizView!

Under de senaste 10 åren har vi sett en förändring i hur människor arbetar, interagerar och delar information. Nu är vi på nätet 24/7 och vi räknar med att kunna nå alla vid varje given tidpunkt.

Detta har förändrat sättet att arbeta för BizView-användare. Användare vill få tillgång till dashboards och rapporter direkt i sina telefoner var de än befinner sig. Även om den bärbara eller stationära datorn fortfarande kommer att vara det föredragna verktyget för verksamhetsstyrning, så är mobila enheter nu viktiga att inkludera när vi planerar användargränssnittet för BizView.

Vi fokuserar våra utvecklingsresurser på att leverera BizView som en responsiv app till vilken enhet som helst, med stor skärm, och med liten skärm. BizView ska finnas nära till hands. Med smartphone eller surfplatta är du bara ett tryck från att komma åt dina rapporter och dashboards.

Mer om Bizview

OSM Maritime Group – Kundhistorie

Med kontor i 26 länder över 16 tidszoner, med 10.000 anställda och 7 olika valutor, var det naturligt att kräva en extrem standard på vårt nya system för budgetering, rapportering och kontroll.

osm_logoOSM Maritime Group är en global leverantör av tjänster för i första hand maritim/offshoreindustrin, erbjudande Crew Management, Ship Management, Offshore Management och New Building Management. ”Globala företag inom tjänsteindustrin behöver verkligen effektiva verktyg för ekonomisk förvaltning och planering”, säger CFO Dagfinn Andersen på OSM.

Tidigare saknade vi möjligheten för realtidskonsolidering, vilket kan ge onödiga kostnader för ett företag som opererar med 7 olika valutor.
Dagfinn Andersen, CFO at OSM
«Vår största utmaning är att hantera stora datamängder från olika system, och med användare från hela världen”, fortsätter Dagfinn Andersen. ”Det är också viktigt att kunna garantera en säker försörjning av administrativ information på alla nivåer»

”Med BizView kan vi få en decentraliserad förvaltning, där ansvaret förskjuts till de ansvariga. Vi upplever snabbare tillgång till information och mindre tid till produktion av finansiella rapporter. Vi tillbringade mycket mindre tid på att hantera planeringsprocesser. En annan egenskap som är väl tagit emot är att vi kan erbjuda nyckelkunder direkt tillgång till viktig information, som kan förenkla livet för alla ”

Läs hela kundhistorien här

Att få en global närvaro

2016 var ett fantastiskt år för Bizview Systems. Vi ökade vår omsättning med nästan 30%, vilket till största delen beror på vårt växande nätverk av internationella partners.

Kunderna varierade från små och medelstora företag i avlägsna dalar i Norden till internationella företag med kontor över hela världen.

Våra kunder har en gemensam nämnare: önskan att förbättra sina planerings- och rapporteringsprocesser genom att använda ett program som anpassar sig till deras specifika behov och krav.

Antingen som en fristående lösning eller integrerat med Qlik, Microsoft Power BI eller deras affärssystem.

Kunders feedback berättar att vi är mer flexibla, billigare och mer kraftfull än andra lösningar på marknaden.

BizView 7.1 – med fokus på förbättrad kommunikation

I slutet av förra året lanserade vi version 7.1 av BizView. Byggd på framgångarna med 7.0 och finjusterad för en bättre användarupplevelse, denna version tar BizView ett steg före konkurrenterna.

Huvudfokus var att underlätta vårt sätt att kommunicera i en arbetsprocess, så vi utvecklade ny funktionalitet relaterad till ledningskommentarer och samverkan i relation till redovisade siffror.

Comments
Kommentering kommer att komplettera den redan existerande texthantering, kommentarer och samverkanfunktioner i BizView. I tidigare versioner har det varit möjligt att lägga till kommentarer till celler och rader i planeringsformulär, lägga till kommentarer och bifoga dokument till steg arbetsflöden. Men nu, i BizView 7.1 kan du nu arbeta med text, kommentarer och dokument inbäddade i strukturerade rapporter (och planeringsformulär).

För mer information om dessa ämnen, skicka ett e-postmeddelande till: info@bizviewsystems.com

Communication

Ut i värden!

Vad är den gemensamma nämnaren för Electrolux, Samhall, Boliden och Skandia? För Atea, Dalakraft, Halmstads Energi och mer än 200 revisionsbyråer i Norge? Eller för ledande mat & dryck producenter, globala rederier och reklam-/mediebyråer i Storbritannien och USA? Jo, de är bland de mer än 1000 företag som använder BizView över hela världen.

Det är helt baserat på ett nytt sätt att tänka. Logik, systematik, öppenhet, skalbarhet, flexibilitet – grunden för ett verksamhetsstyrningssystem världsklass.

BizView: Made in Sweden!

Innovation är en del av Sveriges DNA, och som vi brukade vara nummer ett i stål, bil- och flygindustrin, har vi nu samma framgång inom IT, digitala och mobila lösningar som är anpassade till – och även definierar – den tid vi lever i.

Made in Sweden är fortfarande synonymt med innovation och kvalitet där ute!

Den nya, mycket digitaliserad världen kräver ett annat tänkesätt än tidigare, det kräver nya strukturer, en ny nivå av tillgänglighet och mobilitet. Vårt mantra ”BizView – Planning and reporting the way you want it. Faster.”, reflekterar detta.
Oskar Kristiansen, CEO Bizview Systems
Back to Top