BizView 8.

Nästa generations BizView – Version 8

Nu kommer BizView 8.0, troligen världens modernaste plattform för planering, rapportering, analys och dashboards. Arbeta och få tillgång till BizView när som helst, var som helst, och nästan på vilken typ av enhet som helst.

Ladda ner BizView 8 white paper!

Få informationen nedan som en utskrivbar PDF

Ny teknisk plattform

Med övergången till BizView 8 kommer slutanvändare av BizView ute i olika verksamheter kunna köra BizView i moderna, kraftfulla och snabba webbläsare, på små och stora skärmar, och nästintill alla smarta enheter såsom mobiltelefoner, surfplattor mm.

Den nya versionen av BizView bygger vidare på den stora investeringen i ny teknologi som Bizview genomfört senaste åren att migrera BizView till att bli en renodlad HTML5 SPA-applikation (single-page-application). Jämfört med konkurrerande produkter i världen, med 15-20 år gammal webbteknologi, är nya BizView utvecklat för framtiden.

Den nya teknologin möjliggör ett snabbt och responsivt användargränssnitt. Det nya intuitiva menysystemet på vänster sida förenklar navigering och utnyttjar skärmytan på ett bättre sätt. En genomgående utfällbar högerpanel på höger sida innehåller allt från instruktioner, bokmärken, kommentarer, inställningar och mycket annat, anpassat till situationen.

Efter en uppgradering till version 8 kommer det nya HTML5-gränssnittet vara förvalt för användare. Men det gamla klassiska gränssnittet finns fortfarande kvar och är möjligt att använda.

Infoga BizView överallt

En viktig utgångspunkt för utvecklingen av nya BizView har varit att skapa ett öppet system som enkelt går att kombinera med andra system och lösningar. Den nya tekniken gör det möjligt att använda BizView i andra system, i webbsidor, eller i olika cloud-lösningar. Genom ett klick på knappen ”Dela” får du en länk eller HTML-kod som kan användas i andra lösningar.

Exempelvis – infoga BizViews planeringsformulär du skapat för t.ex. budget och prognos i Sharepoint Online, eller i PowerBI. Eller infoga BizViews tabellformulär du designat, i något annat webbaserat system. Eller infoga BizViews dashboards i bildspel på stora informationsskärmar ute i verksamheten.

Skapa dashboards snabbt och enkelt

I BizView 8 har design-gränssnittet för dashboard design helt byggts om och förenklats. Skapa och konfigurera snabbt olika typer av diagram, hastighetsmätare, tabeller och andra datavisualiseringskontroller. Koppla och filtrera data från olika datakällor genom enkel dra-och-släpp-teknik.

BizView Dashboard har också optimerats för att utnyttja SQL Servers columnstore index som gör det möjligt att bygga interaktiva dashboards baserat på mycket stora underliggande datavolymer med fantastisk prestanda. Eller dashboards mot stora tabeller med realtidsdata.

BizView QlikSense extension

I samband med release av version 8 släpper vi också en så kallad extension till QlikSense. Det gör det möjligt att infoga BizView, eller delar av BizView, inuti QlikSense. Det kan t.ex. vara olika typer av planeringsformulär såsom budgetar, prognoser mm.

Det kan också vara så kallade tabellformulär för underhåll av masterdata eller annat data. Denna nya QlikSense Extension ger användaren möjlighet att inne i QlikSense arbeta med både QlikSense datavisualisering och BizViews planering i en sömnlös integration.

Olika visningslägen i Tabellformulär

Det är nu möjligt att i tabellformulär (s.k. gridforms), visa och editera data inte bara som en tabell, utan BizView kan med automatik skapa ett formulär för dataeditering baserat på kolumnerna i tabellformuläret.

Detta är särskilt användbart då formuläret innehåller många fält som inte alltid ryms på en rad.

För mer information kontakta:

info@bizviewsystems.com

BizView_Logo

Planning and reporting the way you want it. Faster.

Back to Top