Bizview Systems och Stratsys i strategiskt samarbete

Det är med stor glädje vi kan informera om att Bizview Systems och Stratsys har etablerat ett strategiskt samarbete.

Stratsys är i dag en ledande leverantör av systemlösningar för planering och uppföljning i molnet. Stratsys har under de senaste åren haft en snabb tillväxt och är idag marknadsledande inom offentlig sektor.

Executive Business Advisor inom Bizview Systems, Peter Winkler, uttalar att BizView’s starka framgångar i Sverige och internationellt, är en konsekvens av en partnerstrategi där fokus är att BizView skall komplettera våra partners erbjudande till sina kunder och marknaden i övrigt. Peter uttalar vidare att Bizview Systems ser stora möjligheter i ett samarbete med Stratsys inom såväl offentlig sektor men framförallt inom näringslivet som är Bizviews kärnområden både i Sverige och internationellt. Det är genom samarbete med de bästa partnerna som nya kunder varje vecka får uppleva vad vi menar med vårt mantra, BizView – Planning and Reporting the way you want it. Faster.

För mer information, kontakta:

Peter Winkler Bizview Systems
peter.winkler@bizviewsystems.com

Om Stratsys

Stratsys är marknadsledande på molntjänster för effektiv verksamhetsplanering, genomförande och uppföljning. Vi hjälper drygt 140 kommuner, ett 40-tal myndigheter och små och stora företag, i en variation av branscher, att effektivisera sin verksamhetsstyrning för att snabbare nå sina mål.

Om BizView och Bizview Systems

BizView är en programvarulösning för prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering. Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning. BizView är en öppen lösning som även passar väl med Qlik och Microsoft’s lösningar. BizView är utvecklat av BizView Systems, med kontor i Skandinavien. BizView marknadsförs av ett professionellt, globalt partnernätverk. Idag finns det över 1000 företag som använder lösningar från BizView Systems.

BizView_Logo

Planning and reporting the way you want it. Faster.