Ekerö kommuns socialtjänst väljer BizView

BizView fortsätter sina framgångar på den svenska marknaden, numer har vi tillsammans med Climber etablerat oss med erbjudande mot kommunal sektor. Tillsammans med vår strategiska samarbetspartner Climber levererar vi nu lösningar till Ekerö kommuns socialtjänst.

Socialtjänstens ansvar omfattar stöd och omsorg till barn, ungdomar, vuxna, äldre, personer med funktionsnedsättning samt nyanlända. Även hjälp vid ekonomiska svårigheter, familjeproblem eller missbruk omfattas inom verksamheten.

Ekerö kommun socialtjänsts arbete med verksamhets- och kvalitetsuppföljning är prioriterade områden. När kommunen växer så har socialtjänsten fått ökade behov av förbättrade processer och lösningar som kan tillfredsställa invånarnas behov. För en kommun som förvaltar samhällets pengar så sätts det höga krav på ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning, detta för att säkerställa att kommunen använder sina resurser på ett optimalt sätt.

Executive Business Advisor inom Bizview Systems, Peter Winkler, uttalar i samband med detta avtal att Bizview Systems tillsammans med Climber har utvecklat ett koncept där man har möjlighet att koppla ihop hela socialtjänstens verksamhet och processer med en dynamisk verksamhetsuppföljning och ekonomistyrning. Detta uppnås genom att koppla kostnader till insatser i realtid, möjligheter till att kombinera verksamhetsdata och ekonomiska data samt skapande av prognoser och inte minst kvalitetssäkring av socialtjänsten processer och uppföljande av rådande lagstiftning.

För mer information kontakta:

Peter Winkler Executive Business Advisor – BizView Systems
peter.winkler@bizviewsystems.com / +46 (0)708 806 760

Om Ekerö Kommun

Ekerö är en växande kommun med 26 000 invånare i en fantastisk naturmiljö i Mälaren 1 mil från Stockholms city. Här bor och hit flyttar människor tack vare lugnet i kombination med närheten till storstaden. Två av Sveriges 15 världsarv finns i Ekerö kommun: Drottningholms slott med dess fantastiska slottspark och vikingastaden Birka-Hovgården.

Om Climber

Climber är ett europeiskt konsultbolag inom business intelligence som utvecklar användarvänliga beslutsstödslösningar på Qlik:s och BizView:s plattformar. Våra lösningar för verksamhetsuppföljning och analys ger era medarbetare tillgång till samlad information för att kunna ta bättre beslut. Vi hjälper er att omvandla komplex data till konkreta besluts¬underlag som berättar hur ni kan effektivisera processer, sänka kostnader och skapa nya affärsmöjligheter. För när era medarbetare kan fokusera på rätt saker, kommer ni att nå längre. Det är vägen till ett smartare beslutsfattande och en mer framgångsrik verksamhet. Vi kallar det Creating Intelligent Business.

Om BizView

BizView är en programvarulösning för prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering. Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning. BizView är en öppen lösning som även passar väl med Qlik och Microsoft’s lösningar. BizView är utvecklat av BizView Systems, med kontor i Skandinavien. BizView marknadsförs av ett professionellt, globalt partnernätverk. Idag finns det över 1000 företag som använder lösningar från BizView Systems.

BizView_Logo

Planning and reporting the way you want it. Faster.