Med version 7.2 blir BizView kraftfullare och mer tillgänglig än någonsin!

Med varje uppdatering utvecklas BizView till att vara ett system som levererar planerings- och rapporteringsmöjligheter i världsklass till marknaden.

Det övergripande temat för BizView 7.2 har varit att göra BizView tillgänglig på alla typer av enheter och webbläsare, och att ytterligare förbättra systemets prestanda och användbarhet.

Ny teknologiplattform på klientsidan

Den nya versionen innehåller en helt ny HTML-5-baserad responsiv klient som gör det möjligt för användare att komma åt och automatiskt anpassa BizView till vilken enhet, webbläsare, telefon eller surfplatta som helst.

De senaste åren har vi spenderat resurser i utvecklingen av nästa generations teknologiplattform på klientsidan för BizView. Den nya användarvänliga plattformen för gör det möjligt att köra BizView på stora skärmar, på medelstora skärmar som surfplattor och på mycket små skärmar som mobiltelefoner. Den HTML5-baserade plattformen är också optimerad för hastighet och fungerar bra med moderna webbläsare som Google Chrome och Microsoft Edge. Den nya plattformen är baserad på den senaste webbtekniken och bygger på erkända standarder och tekniker som HTML5, JavaScript och CSS3.

Det nya användargränssnittet och navigering inom BizView kommer att vara mycket bekant för användare av Ipad- och mobilapplikationer. Den stöder multi-touch-gester såsom svep, nypa för att zooma etc. Men det fungerar också bra i vanliga datorer och bärbara datorer i din vanliga webbläsare.

När du installerar BizView 7.2 får du automatiskt den nya BizView-klienten installerad sida vid sida med den traditionella BizView-klienten på servern. Båda klienterna kommer att använda samma gemensamma serverteknik. Den nya HTML5-klienten kommer att innehålla funktioner som rapportering och dashboards. Med dessa funktioner kan du nu få tillgång till dina rapporter och dashboards från dina enheter så som du vill ha det – snabbare!

Logga in med ditt Office 365- eller Google-konto

Vi har i version 7.2 implementerat Office 365 och Google-autentisering med hjälp av standarden Oauth2. Det gör det möjligt för en användare som är inloggad i Office 365 eller Google i en webbläsare, att komma åt BizView utan att behöva ange något nytt användarnamn eller lösenord. Den nya autentiseringsmekanismen är särskilt viktig när du kör BizView i molnet. För att aktivera den här funktionen måste det konfigureras inställningar i Office 365 och Google.

x7 prestandaförbättring i datalogik

BizView’s interna datalagring för planeringsdata och ekonomiska utfallsdata (baserat på öppna SQL Server-databaser) implementerar standardfunktionalitet för att enkelt leverera data till rapporter och planeringsformulär baserat på den konfigurerbara datamodellen för BizView. Denna datalogik är exempelvis ansvarig för finansiell konsolidering, valutaberäkningar etc.

I BizView 7.2 har vi optimerat prestanda för denna funktionalitet, speciellt i modeller med många dimensioner och attribut. Under testet av version 7.2 med utvalda kunder har vi i vissa specifika scenarier upplevt upp till x7 prestandavinster.

Utökad användning av BizView Dataviews

BizView Dataviews introducerades först i BizView 6.2 och är den centrala datahämtningsmekanismen inom BizView. Denna funktionalitet används för att fråga och extrahera data från vilken datakälla som helst och inkapslar frågan och logiken som används för att leverera data till rapporter, dashboards etc. inom BizView. Detta skikt inom applikationen separerar laddning av data från design av exempelvis rapporter. D.v.s. en person kan vara ansvarig för att utforma snygga rapporter, och en annan användare med kunskap om organisationens data kan utveckla och underhålla framtagning av data i Dataviews.

I den här nya versionen av BizView har vi utökat användningen av BizView Dataviews. I tidigare version kan Dataviews leverera data till ad-hoc analysrapporter och urvalsvillkor.

I 7.2 kan Dataviews användas för att ge data till strukturerade rapporter, planeringsformulär och nya HTML5-dashboards. En Dataview kan också enkelt hämta både planeringsdata och faktiska data från den interna BizView-databasen.

Aktiv intelligent cachning av BizView Dataview-data

Tänk dig att du har en stor komplex operativ databas som inte är designad för rapporteringsändamål. I BizView 7.0 introducerade vi möjligheten att temporärt lagra Dataview-data (cachning) för en konfigurerbar tid. Detta innebär att om en användare kör en rapport, som begärde data via en Dataview från den operativa databasen, kommer datat att temporärlagras i BizView. När nästa användare kör samma rapport, hämtas data från BizView-cachen istället för direkt från den operativa databasen. Detta kan dramatiskt förbättra prestanda för slutanvändaren.

I BizView 7.2 förbättrar vi denna funktion ytterligare. Nu är det möjligt att konfigurera Dataview för att automatiskt uppdatera sitt temporärlagrade data när tidsgränsen för Dataview-cachen håller på att löpa ut. Det innebär att det alltid kommer att finnas giltig cachat data som ger snabb responstid till slutanvändarrapporter, analysrapporter och dashboards.

Drivs av den senaste tekniken

I BizView 7.2 använder vi nu den senaste moderna tekniken för att ge snabb prestanda. BizView Dataview-cache-mekanismen har utökats för att stödja både ’in-memory’ teknologi och så kallad ’columnstore’ lagring.

’In-memory’ lagring används för att tillfälligt lagra relativt små mängder data som aldrig behöver lagras på den relativa långsamma hårddisken utan istället använder serverns snabba internminne.

’Columnstore’ lagring används för att lagra stora mängder data under en längre tid, från en miljon upp till flera miljarder rader med data. Denna teknik ger då en utmärkt prestanda i dashboards och rapporter.

Många små men viktiga förbättringar

I denna version har vi också särskilt lyssnat på förfrågningar från våra och partners konsulter. Vi har implementerat så många små snabba förbättringar som möjligt för att göra livet enklare för partners och konsulter, för att uppfylla kundernas behov och för att göra det ännu snabbare att implementera BizView. Några exempel:

 • Möjligt att dölja standardknappar i rapport- och formulärmenyer
 • Möjlighet att förhindra export och utdrag av data för användare (det vill säga begränsa specifika användares rätt att exportera data från rapporter, formulär, tabellformulär etc, viktigt för organisationer med känslig data)
 • Möjlighet att basera fördelning av intäkter och kostnader över tid på beräknade celler i planeringsformulär, inte bara data från databaser (dvs. möjliggör en mer komplex fördelning av intäkter och kostnad per månad, vecka etc.)
 • Tabellformulär (formulär för att editera kundspecifikt data i tabeller) visar i huvudet de filter som för att hämta upp data till formulär (tex period, avdelning etc)
 • Möjlighet att visa för slutanvändaren om en cell innehåller en formel eller inte genom villkorsstyrd formatering
 • Möjlighet att arkivera rapport- och formulärmallar som inte längre används
 • Användare som inte längre är aktiva döljs i listan över användare, men kan filtreras fram vid behov
 • Möjlighet för en superadministratör att logga in som en annan användare för att se BizView från den andre användares synvinkel
 • Administratörer kan nu från BizView övervaka, starta och stoppa de tre BizView-Windows-tjänsterna (Processing Services, Messaging Services och AD-Synchronization Services)
 • Möjlighet att starta ett batch-jobb i BizView Processing Services när ett formulär tex sparas
 • Sorteringsordning av listan med workflows kan nu konfigureras
 • Ny metod för validering av BizView-licenser via en central BizView-license webservice
 • Och många fler nya funktioner

Om BizView

BizView är en programvarulösning för datavalidering, prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering. Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning. BizView är en öppen lösning som även passar väl med Qlik och Microsoft’s lösningar. BizView är utvecklat av BizView Systems, med kontor i Skandinavien. BizView marknadsförs av ett professionellt, globalt partnernätverk . Idag finns det över 1000 företag som använder lösningar från BizView Systems.

För mer information kontakta oss info@bizviewsystems.com