NAB Solutions – ny BizView-partner

Bizview Systems har de senaste åren haft en mycket stark tillväxt inom marknaden för BI- och CPM-lösningar. Affärsmodellen är baserad på försäljning genom strategiska partners, vilket har varit en av de avgörande faktorerna till att BizView så snabbt har blivit ett av de ledande systemen på marknaden.

Det är därför med stor glädje vi önskar NAB Solutions välkommen som ny partner till Bizview Systems på den svenska marknaden. NAB Solutions är en av Sveriges ledande leverantörer av Microsoft Dynamics i molnet.

– Tack vare sina kundreferenser, erfarenhet och kompetens inom molnbaserade ERP-system från Microsoft, så har NAB Solutions mycket goda förutsättningar att lyckas med att vidareutveckla och komplettera sitt ERP-erbjudande med funktioner inom områden som analys, dashboard, KPI’er, budget, prognos och workflow. Bizview Systems förväntar en mycket stark tillväxt under de kommande åren med kunder som kör Microsoft Dynamics i Azure, uttalar Michael Uhman, Director Partner Sales på Bizview Systems Sweden.

– Marknaden inom molnbaserade affärssystem växer mycket snabbt, samtidigt att det är viktigt att komplettera dessa system inom de områden som affärssystem inte hanterar på ett bra sett. Med BizView 365, kanske marknadens mest moderna CPM-system för molnet, kan vi komplettera vårt erbjudande till våra kunder så vi täcker från de enkla till de mest avancerade behoven inom ekonomisk planering och uppföljning, bekräftar Johan Adenmark, VD i NAB Solutions.

För mer information kontakta:

michael.uhman@bizviewsystems.com or
johan.adenmark@nabsolutions.se

 

Om NAB Solution

NAB Solutions levererar lösningar och produkter för att stödja företag och organisationers processer baserat på Dynamics 365 Business Central, tidigare känt som Dynamics NAV. NAB Solutions har 50 anställda och kontor i Växjö, Stockholm, Göteborg, Umeå och Helsingborg.
För mer information> nabsolutions.se

About BizView

BizView är en programvarulösning för prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering. Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning. BizView är en öppen lösning som även passar väl med Qlik och Microsoft’s lösningar. BizView är utvecklat av BizView Systems, med kontor i Skandinavien. BizView marknadsförs av ett professionellt, globalt partnernätverk. Idag finns det över 1000 företag som använder lösningar från Bizview Systems.

BizView_Logo

Planning and reporting the way you want it. Faster.