Nästa generations BizView – Version 8

Nu kommer BizView 8.0, troligen världens modernaste plattform för planering, rapportering, analys och dashboards. Arbeta och få tillgång till BizView när som helst, var som helst, och på vilken typ av enhet som helst.

Den nya versionen av BizView bygger vidare på den stora investeringen i ny teknologi som Bizview genomfört senaste åren genom att migrera BizView till att bli en renodlad HTML5 SPA-applikation (single-page-application). Till skillnad från konkurrerande produkter i världen, byggda på utdaterad webbteknologi, är nya BizView utvecklat för framtiden.

En viktig utgångspunkt för utvecklingen av nya BizView har varit att skapa ett öppet system som enkelt går att kombinera med andra system och lösningar. Den nya tekniken gör det möjligt att använda BizView i andra system, i webbsidor, eller i olika cloud-lösningar. Genom att använda mallens URL med alla användarbehörigheter, parametrar och filter, kan man enkelt integrera BizView budget och prognosmallar i Sharepoint eller liknande intranätlösningar, för en helt ny nivå inom integrerade slutanvändargränssnitt! Publicera rapporter, hänförande dashbordas, eller hela workflow till dina användare med ett par klick.

I samband med release av version 8 släpper vi också en så kallad extension till Qlik Sense. Det gör det möjligt att infoga BizView, eller delar av BizView, inuti Qlik Sense. Det kan t.ex. vara olika typer av planeringsformulär såsom budgetar, prognoser som man vill infoga i sin Qlik Sense app.

Samma sak kan enkelt göras för Power BI användare, integrera enkelt era planeringsformulär inuti era MSBI lösningar för enkel åtkomst och möjligheten att jobba sömlöst med både budget, prognos, rapportering och analys i samma gränssnitt.

Det kan också vara så kallade tabellformulär för underhåll av masterdata eller annat känsligt data. I BizView 8 tabellformulär (s.k. Gridforms) är det nu möjligt visa och editera data inte bara som rader i en tabell, utan BizView kan med automatik skapa ett formulär för dataeditering baserat på kolumnerna i tabellformuläret.

Med övergången till BizView 8 kommer slutanvändare av BizView ute i olika verksamheter kunna köra BizView i moderna, kraftfulla och snabba webbläsare, på små och stora skärmar, på kontoret eller i farten, på nästintill alla smarta enheter. Vi på BizView är oerhört stolta över att vara marknadsledande när det gäller teknologi, och som alltid, när det gäller funktionalitet!

För mer information kontakta:

Erik Lidman CTO – BizView Systems
erik.lidman@bizviewsystems.com / +46(0)70 210 2668

Om BizView och Bizview Systems

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av Bizview Systems med kontor i Skandinavien och marknadsförs utanför Skandinavien genom partners. Bizview Systems har över 1000 företag som använder våra lösningar.

BizView_Logo

Planning and reporting the way you want it. Faster.