Optivasys – ny BizView partner

BizView fortsätter sin starka expansion i såväl den svenska marknaden som på den internationella marknaden för ”Planning Solutions”.

Nya BizView 8 för Qlik har lyft teknologi, flexibilitet, integration, funktionalitet och interaktion med Qlik till en helt ny nivå, detta har medfört att Qlik partners över hela världen nu mer kan erbjuda sina kunder budget, prognos, work-flow och konsolideringslösningar integrerade med deras Qlik lösningar. BizView 8 framstår idag som ett av de absolut mest moderna planeringssystemen på den internationella marknaden.

Det är därför med stor glädje vi önskar Optivasys välkommen in i den starkt växande BizView familjen. Optivasys är ett av nordens ledande konsultbolag inom Qlik världen och är en del av Visma som ett av Europas största IT bolag.

Det nya samarbetet med BizView 8 är ett strategiskt viktigt val för oss på Optivasys som kommer kunna tillgodose ett utökat behov från våra kunder. Vi ser det även som en stor styrka att ”Vismafamiljen” harmoniserar våra lösningserbjudanden ut till kund så vi kan utnyttja de synergier och erfarenheter som finns för att gör oss till en ännu mer dominant BI leverantör i Norden. Med nya BizView 8 kommer vi kunna komplettera och stödja våra befintliga Qlik lösningar, vi kommer kunna utveckla och förbättra vårt erbjudande som redan idag är i absoluta världsklass till våra kunder. Niclas Wigh Sales Director på Optivasys uttalar vidare att Optivasys förväntar sig många nya affärer åren framöver med BizView.

Executive Business Advisor inom Bizview Systems, Peter Winkler, uttalar att Bizview Systems inom alla marknader enbart fokuserer samarbeta med de mest kompetenta miljöerna, Optivasys representerar en sådan typ partner, Peter uttalar vidare att Bizview Systems har mycket goda erfarenheter med Optivasys norska systerbolag, bWise, och förväntar att samarbetet med Optivasys kommer att ge mycket goda resultat under de kommande åren.

För mera information kontakta: peter.winkler@bizviewsystems.com or niclas.wigh@optivasys.se

Om Optivasys

SOptivasys har sedan starten 2006 arbetat med att hjälpa företag att ta bättre beslut och utveckla sin verksamhet baserat på Qliks produkter. Eftersom vårt fokus alltid har varit på beslutsstöd har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet och expertis inom området som gör det möjligt för oss att skapa visualiseringar, rapporter och analysapplikationer skräddarsydda åt våra kunder.

Idag är vi en av Nordens största konsultbolag med full fokus på produkter och lösningar från Qlik. Vi är 45 positiva och drivna medarbetare med varierande bakgrunder och har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi värdesätter individuella drivkrafter, har ett gemensamt ansvar för att nå våra mål, tror på prestigelöst samarbete och vikten av att ha kul tillsammans.

Sedan 2017 är Optivasys en del av Visma och har i dessa fått en stark partner i den fortsatta resan mot att bli Nordens ledande leverantör av produkter från Qlik.

Om BizView

BizView är en programvarulösning för prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering. Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning. BizView är en öppen lösning som även passar väl med Qlik och Microsoft’s lösningar. BizView är utvecklat av BizView Systems, med kontor i Skandinavien. BizView marknadsförs av ett professionellt, globalt partnernätverk. Idag finns det över 1000 företag som använder lösningar från BizView Systems.

BizView_Logo

Planning and reporting the way you want it. Faster.