Bli partner

Bizview Systems har en strategi som baseras på att leverera produkter till marknaden via sälj- och implementationspartners. Tillsammans med vår partner vill vi skapa kraftfulla erbjudanden som skapar kundvärde och som kombinerar vår programvara, dokumentation och support med partnerns sälj- och implementationskunskap för olika branscher och behov.

Vi söker kontinuerligt efter samarbetspartners som både kan sälja och implementera våra lösningar. Det kan vara partners som är specialiserade på en viss bransch eller behov. Eller partners som idag arbetar med närliggande tekniska lösningar, tex Microsoft BI eller QlikView. Vi har också tillsammans med partners arbetat fram specifika paketerade vertikala lösningar.

Är du också intresserad av att bli partner till Bizview? Kontakta oss! Tillsammans kan vi skapa en strategi för framsteg och utveckling!

Bli partner

Ring mig på (+46) 733 40 33 99

Göran Stridbeck
CEO på Bizview Systems Sweden AB
goran.stridbeck@bizviewsystems.com

Back to Top