BizView för Microsoft Power BI, prognos & beslutsstöd

Budget, prognos och rapportering
Lösningen BizView för Microsoft Power BI är speciellt utvecklad som ett komplement till ert val av Microsoft som BI-plattform. BizView adderar viktiga funktioner såsom prognostisering, budgetering och finansiell rapportering integrerat med övriga komponenter i Microsofts Power BI-stack.
Lösningen stödjer allt från mycket enkla inmatningsformulär till komplexa rutiner för prognoser, budget och finansiell rapportering. BizViews Excel-liknande designverktyg gör det enkelt för controllers eller andra administratörer att skapa olika typer av inmatningsformulär.Använd era befintliga kunskaper i Excel inklusive fullt stöd för formler och funktioner. Det inbyggda stödet för godkännande-workflow ger översikt och kontroll över processer där många samtidiga användare ska arbeta med registrering och godkännande av data.
2_Budget
BizView för Microsoft Power BI är en mycket mer kostnadseffektiv lösning än dyra, komplexa och mer slutna system från tex IBM eller SAP. Dessa system har dessutom funktionalitet som är överlappande med den investering ni redan gjort i Microsofts teknologi och lösningar.BizView är baserat på SQL Server och Microsofts webbteknologi. Användaren arbetar med systemet direkt i sin webbläsare eller via Sharepoint. Inloggning och säkerhet hanteras med fördel via AD-grupper och single-sign-on.
3_RS_LinkedReportingServicesExtraSmall_v2

mspartner

BizView Datastore är en öppen SQL Server databas med tydliga gränssnitt för integration till och från datalager och affärssystem. All dataintegration och hantering av data kan kontrolleras av SSIS. I paketet medföljer även en förpreparerad SSAS-databas-mall med multi-dimensionella kuber som gör det möjligt att presentera BizView-data direkt i tex Excel eller Reporting Services. Det är också möjligt att göra det omvända – infoga tex Reporting Services rapporter i BizView.BizView finns idag i svensk, norsk och engelsk språkversion.

Din utmaning

Microsoft har en flexibel plattform för att skapa datalager och business intelligence-lösningar. Microsoft Power BI, dvs SQL Server i kombination med komponenter så som SSRS, SSAS, SSIS, Sharepoint och Excel är vanliga i många organisationer.

Men det finns andra behov och krav i er organisation där Microsoft saknar funktionalitet. Microsoft Power BI saknar stöd för budgetering och prognostisering inför framtiden där många personer ska engageras och processen koordineras. Dessutom finns behovet från användare såsom controllers och andra att själva skapa strukturerade finansiella rapporter utan att behöva involvera IT.

BizView för Microsoft Power BI – i korthet

  • Adderar kraftfull verksamhetsstyrning med planering, prognos och budget till Microsofts beslutsstödslösningar
  • Kontinuerligt planera för framtiden – försäljning, produktion, personal, kostnader, intäkter m.m
  • Workflow med godkännandeprocesser i flera steg
  • Lättanvänt Excel-liknande designverktyg
  • Till skillnad från konkurrenter är BizView en öppen lösning byggd på SQL Server och designad för enkel integration med datalager i bägge riktningar
  • Utvecklas och marknadsförs av Bizview Systems – ett mjukvaruföretag med kontinuerlig vidareutveckling och support

Mer om

Prognos och budget »
Planera snabbt och enkelt för framtiden.

Rapportering och analys »
Snabbare tillgång till aktuella siffror och statistik direkt i din webbläsare.

Dashboard »
Effektiv kommunikation av verksamhetens mål och resultat.

Fördelar med BizView »
Snabbare, enklare och öppnare!

Se webbdemo

Visa mig!

Kontakta mig

captcha

 

Back to Top