Qlikview för Qlik

Qlik Sense/QlikView budget, Qlik Sense/QlikView prognos
Vår lösning BizView för Qlik är speciellt utvecklad för att komplettera ert val av Qlik Sense/QlikView som BI-plattform. BizView för Qlik kombinerar det bästa med Qlik Sense/QlikView med kraftfulla funktioner för verksamhetsstyrning i BizView.
Lösningen stödjer allt från mycket enkla inmatningsformulär till komplexa rutiner för prognos, budget och finansiell rapportering. BizViews Excel-liknande designverktyg gör det enkelt för controllers eller andra administratörer att skapa olika typer av inmatningsformulär. Använd era befintliga kunskaper i Excel inklusive fullt stöd för formler och funktioner. Det inbyggda stödet för godkännande-workflow ger översikt och kontroll över processer där många samtidiga användare ska arbeta med registrering och godkännande av data.

’BizView för Qlik’ är baserat på webbteknologi där BizView och Qlik Sense/QlikView samverkar för att ge användaren en enhetlig användarupplevelse. En användare kan tex i prognosprocessen direkt klicka sig vidare från ett inmatningsformulär för att förstå den historiska utvecklingen i Qlik Sense/QlikView.
Eller siffror för föregående år i ett budgetformulär är samma siffror som visas i en Qlik Sense/QlikView dashboard. BizView för Qlik är det snabba sättet att ge er organisation en överlägsen verksamhetsstyrning och analysförmåga.BizView finns idag i svensk, norsk och engelsk språkversion.

Din utmaning

Qlik Sense/QlikView är en business intelligence-lösning för datavisualisering och analys. Men det finns andra behov och krav i er organisation som Qlik Sense/QlikView inte är utvecklat för att lösa. Qlik Sense/QlikView saknar stöd för budgetering och prognostisering inför framtiden där många personer ska engageras och processer koordineras.

BizView är en kompletterande lösning integrerad med Qlik Sense/QlikView för verksamhetsstyrning med budgetering, prognostisering och strukturerad finansiell rapportering. En lösning som skapar effektiva arbetsrutiner som spar tid och ger kontroll över hela planerings- och uppföljningsprocessen.

BizView för Qlik – i korthet

  • Kompletterar Qlik Sense/QlikView med kraftfull verksamhetsstyrning, planering, budget och prognos
  • Kontinuerligt planera för framtiden – försäljning, produktion, personal, kostnader, intäkter m.m
  • Få kontroll och översikt med godkännandeprocesser i flera steg
  • Intuitivt webbgränssnitt med Excel-liknande designverktyg
  • En paketerad mjukvarulösning – snabbt och enkelt att få på plats
  • Utvecklas och marknadsförs av Bizview Systems – ett mjukvaruföretag med kontinuerlig vidareutveckling och support

Mer om

Prognos och budget »
Planera snabbt och enkelt för framtiden.

Rapportering och analys »
Snabbare tillgång till aktuella siffror och statistik direkt i din webbläsare.

Fördelar med BizView »
Snabbare, enklare och öppnare!

Se webbdemo

Visa mig!

Kontakta mig

captcha

 

Back to Top