BizView – en helhetslösning för prognos, budgetering, rapportering och analys

Verksamhetsstyrning rapporteringssystem beslutsstöd

BizView är en modern webbaserad helhetslösning för prognostisering, budgetering, rapportering och analys. Användare på alla nivåer kan enkelt få tillgång till relevant beslutsinformation och beslutsstöd. Hela organisationen kan snabbt ändra och finjustera sina prognoser och planer.

BizView kan kopplas och användas som rapporteringssystem mot många olika datakällor såsom affärssystem, datalager eller andra databaser. Vi har färdiga integrationer mot ett flertal ekonomisystem. Genom det unika Excel-liknande design- och användargränssnittet kan ni själva skapa fantastiska lösningar. För att göra det ännu enklare finns det mallar och exempel på rapporter att utgå ifrån.

0_BizViewReport

BizView är en modern lösning som bygger på Microsoft-teknik med en öppen och strukturerad SQL Server-databas i botten. Genom en dynamisk modulkonfiguration är det möjligt köpa och använda endast de delar av BizView som ni verkligen behöver. BizView är en skalbar lösning som kan hantera allt från enkla behov till mycket komplexa krav för effektiv verksamhetsstyrning.

Om ni behöver hjälp kan vi eller våra konsultpartners erbjuda kvalificerad och kostnadseffektiv utbildning och hjälp.

BizView finns idag i svensk, norsk och engelsk språkversion.

Din utmaning

Excel är bra men räcker inte längre till när många personer ska vara involverade i budget- och prognosarbetet eller när behoven blir mer komplexa.

Kontinuerlig rapportering av utfall och analys kan vara jobbigt och tar mycket tid. Det kan också vara svårt att hitta en version av sanningen då olika användare använder olika datakällor och själva bearbetar data.

BizView – i korthet

  • Modernt webbaserat systemstöd för verksamhetsstyrning med funktioner för budget, prognos, rapportering och analys
  • Controllers eller andra administratörer kan själva administrera systemet och själva skapa flexibla lösningar
  • Integreras enkelt mot olika datakällor och affärssystem
  • BizView är en öppen lösning som inte låser in data. BizView och BizView Datastore är designat för att både hämta och lämna data till andra system
  • BizView är en kostnadseffektiv lösning – prisvärd mjukvara och snabb implementation

Mer om

Prognos och budget »
Planera snabbt och enkelt för framtiden.

Rapportering och analys »
Snabbare tillgång till aktuella siffror och statistik direkt i din webbläsare.

Dashboard »
Effektiv kommunikation av verksamhetens mål och resultat.

Analytics »
“Vrida och vända” stora datamängder och skapa mycket specifika rapporter.

Fördelar med BizView »
Snabbare, enklare och öppnare!

Se webbdemo

Visa mig!

Kontakta mig

captcha

 

Back to Top