Analytics.

Analytics

Performance management, Analytics
Med BizView Analys kan du “vrida och vända” stora datamängder och skapa mycket specifika rapporter med analyser baserade på parametrar du väljer själv.
illustration BizView Analytics

Illustration BizView Analytics

Frihet att skapa, publicera och kommunicera viktig information

För många år sedan, före Internets tid arbetade företag hårt och länge för att få tag på all möjlig och relevant affärsinformation för budgetering, planering och den dagliga verksamheten.

Användarnas beteende, affärsverksamhet, lagervärden och finansiella aktiviteter – det blev faktiskt en industri att förse företag med sådan information. Och dyrt var det. Inte så längre. Idag samlar företag en mängd information på nätet från en rad olika källor och system. Det är super effektivt och billigt, och faktiskt så enkelt att vi nu kan tala om överbelastning av information.

Men datainsamling löser ingenting, om det inte finns några verktyg som kan filtrera, förfina och systematisera informationen i de olika databaserna vi arbetar med.

Med BizView Analys är det enklare än någonsin för beslutsfattare att bläddra igenom enorma mängder data på ett sätt som kan generera mycket specifika rapporter och prognoser. Vårt mål har varit att förenkla alla förfaranden och rutiner så att alla användare i ett företag kan ta emot och skicka information som är mest relevant. Och nu kan du komma åt och bearbeta data från olika databaser, oberoende av system och inställningar (t.ex. både Microsoft SQL Server Analysis Services (SSA) och ”live in memory ad hoc” kuber).

I BizView Analys, skiljer vi mellan två olika rapporttyper:

Strukturerade rapporter

  • Rapportdesignern definierar struktur och format på rapporten
  • Filtrering av data utförs när rapporten öppnas
  • “Drill-down” i siffrorna är möjlig genom att ”borra” från en rapport till en annan
  • Flera datakällor med olika typer av data i samma rapport

Analytiska rapporter

  • Slutanvändaren väljer vad som ska visas
  • Filtrering kan göras direkt i rapporten via filter eller beskärning
  • ”Drill-down vägar” är inte förutbestämda, utan användaren kan beskära och filtrera data i farten

BizView Analys är en integrerad modul i BizView 7,0. Fokus har varit att förenkla alla förfaranden och rutiner så att alla användare kan extrahera och analysera information som är mest relevant.

Med BizView Analys, har du nu ett avancerat verktyg för bearbetning av enorma databaser, och möjligheten att anpassa rapporter som du vill.

Det blir inte bättre än så här!

Mer om

Prognos och budget »
Planera snabbt och enkelt för framtiden.

Rapportering och analys »
Snabbare tillgång till aktuella siffror och statistik direkt i din webbläsare.

Dashboard »
Effektiv kommunikation av verksamhetens mål och resultat.

Analytics »
“Vrida och vända” stora datamängder och skapa mycket specifika rapporter.

Fördelar med BizView »
Snabbare, enklare och öppnare!

Se webbdemo

Visa mig!

Kontakta mig

captcha

 

Back to Top