BizView för Microsoft Dynamics AX.

BizView – för Microsoft Dynamics AX

Budget, prognos, planering, rapportering

BizView_MS_DynAX_sv_1000_1000
Vår lösning BizView för Microsoft Dynamics AX är speciellt utvecklad för att komplettera ert val av AX som centralt affärssystem. BizView för Microsoft Dynamics AX kombinerar det bästa med AX med kraftfulla funktioner för verksamhetsstyrning i BizView.
BizView snabbar upp och ger kontroll över era rapporteringsprocesser. Säkerställ både intern och extern rapportering från Microsoft Dynamics AX på ett helt nytt och förenklat sätt. BizView kan hantera allt från enkla organisationer till koncerner med flera bolag med finansiell rapportering med operativ konsolidering och valutahantering. Inbyggt stöd för workflow skapar central kontroll över processer och rutiner.

BizView stödjer allt från mycket enkla inmatningsformulär till komplexa rutiner för planering, prognos och budget. BizView’s Excel-liknande designverktyg gör det enkelt för controllers eller andra administratörer att skapa olika typer av registreringsformulär där stödjande historik hämtas från Microsoft Dynamics AX och eventuella andra datakällor. Använd era befintliga kunskaper i Excel inklusive fullt stöd för formler och funktioner. Det inbyggda stödet för godkännande-workflow ger översikt och kontroll över processer där många samtidiga användare ska arbeta med registrering och godkännande av data.

BizView Dashboard har stöd för många olika typer av visualiseringskontroller såsom t.ex. diagram, hastighetsmätare och trafikljus som i sin tur går att konfigurera på mängder av olika sätt. Det går också att infoga vanliga rapporter till en dashboard där rapportdata filtreras och ändras beroende på vad användaren väljer att visa i sitt dashboard. BizView Dashboard kan infogas i egna lösningar där BizView blir en del av ert Intranät eller infogas i SharePoint.

BizView kopplas med hjälp av BizView Data Adapter för Microsoft Dynamics AX mot Microsoft Dynamics AX och övriga datakällor.

Din utmaning

Excel är bra men räcker inte längre till när många personer ska vara involverade i budget – och prognosarbetet eller när behoven blir mer komplexa.

Kontinuerlig rapportering av utfall och analys kan vara jobbigt och tar mycket tid. Det kan också vara svårt att hitta en version av sanningen då olika användare använder olika datakällor och själva bearbetar data.

BizView är en kompletterande lösning integrerad med Microsoft Dynamics AX för verksamhetsstyrning med budgetering, prognostisering och strukturerad finansiell rapportering. En lösning som skapar effektiva arbetsrutiner som spar tid och ger kontroll över hela planering- och uppföljningsprocessen.

Mer om

Prognos och budget »
Planera snabbt och enkelt för framtiden.

Rapportering och analys »
Snabbare tillgång till aktuella siffror och statistik direkt i din webbläsare.

Dashboard »
Effektiv kommunikation av verksamhetens mål och resultat.

Analytics »
“Vrida och vända” stora datamängder och skapa mycket specifika rapporter.

Fördelar med BizView »
Snabbare, enklare och öppnare!

Se webbdemo

Visa mig!

Kontakta mig

captcha

 

Back to Top