Dashboard

Målstyrning, Styrkort

BizView Dashboard gör det möjligt att pedagogiskt presentera viktiga nyckeltal och trender till hela organisationen. Skapa enkelt attraktiva dashboards från de strategiska och taktiska mål som satts upp. Bara din fantasi sätter gränser. BizView Dashboard är basen för en effektiv målstyrning av verksamheten.
x_Dashboard

Frihet att skapa, publicera och kommunicera viktig information

Medarbetare i organisationen kan interaktivt borra sig ned till utvecklingen på vissa marknader eller tex filtrera fram vissa resultatenheter. BizView Dashboard har stöd för många olika typer av visualiseringskontroller såsom tex diagram, hastighetsmätare och trafikljus som i sin tur går att konfigurera på mängder av olika sätt. Det går också att infoga vanliga rapporter till en dashboard där rapportdata filtreras och ändras beroende på vad användaren väljer att visa i sitt dashboard. BizView Dashboard kan infogas i egna lösningar där BizView blir en del av ert Intranät eller infogas i Sharepoint.

Stöd för många olika datakällor

Bakomliggande data kan hämtas från tex datalager eller direkt från affärssystem. Naturligtvis kan data också enkelt hämtas upp från BizView Datastore. Det ger ett utmärkt stöd för att med hjälp av ’BizView Prognos och budget’ med inmatningsformulär snabbt samla mer mjuka data från många användare, tex medarbetarnöjdhet.

BizView Dashboard är helt integrerat med BizViews övriga funktioner för planering, prognos, rapportering och analys.

BizView Dashboard används till

  • Målstyrning
  • Styrkort
  • Verksamhetsstyrning
  • Datavisualisering
  • Trendanalys
  • Nyckeltalsanalys
  • m.m

Mer om

Prognos och budget »
Planera snabbt och enkelt för framtiden.

Rapportering och analys »
Snabbare tillgång till aktuella siffror och statistik direkt i din webbläsare.

Dashboard »
Effektiv kommunikation av verksamhetens mål och resultat.

Analytics »
“Vrida och vända” stora datamängder och skapa mycket specifika rapporter.

Fördelar med BizView »
Snabbare, enklare och öppnare!

Se webbdemo

Visa mig!

Kontakta mig

captcha

 

Back to Top