Prognos och budget

Budgetverktyg, budgetsystem, prognosverktyg, prognossystem

BizView Prognos och budget är ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att reagera snabbare på förändringar i omvärlden och på ett smartare sätt påverka framtiden. Arbeta effektivt med alla typer av verksamhetsstyrning – budget, prognoser, simuleringar och planer. BizView gör det roligare och enklare för medarbetare att bidra med viktig data och information i planeringsarbetet.

Bättre koordinering och samarbete

1_Workflow
Skapa en bättre kontroll på hela planeringsprocessen genom BizViews inbyggda workflow-stöd för godkännandehantering. Bli notifierad via e-post av BizViews automatiska meddelandehantering och samarbeta med kollegor genom funktioner för kommentarer och diskussion.

Använd er befintliga kunskap i Excel – bygg själv egna lösningar

2_Excel_lookv2
Genom BizViews Excel-liknande flexibla designverktyg kan en controller eller andra administratörer utan hjälp av IT själv designa olika inmatningsformulär. Utgå ifrån färdiga mallar. Skapa sedan allt från enkla till oerhört kraftfulla och komplexa lösningar med formler och funktioner precis som i Excel. Skriv och koppla egna hjälpinstruktioner till slutanvändare för att underlätta deras arbete.

Underlätta arbetet med automatiserade funktioner

3_SpreadBig_v2
Integrera data från olika delar av processen. Låt tex en volymbaserad säljprognos per produkt och segment, eller personalbudgeten per resultatenhet, automatiskt generera siffror till resultatbudget och prognoser. BizView har också stöd för periodiseringsnycklar som tex periodiserar intäkter och kostnader över tid.

Skapa allt från mycket enkla till avancerade lösningar

BizView är en flexibel lösning som gör det möjligt att arbeta med valfria dimensioner (tex konto, anställda, produktgrupper, kunder etc), valfria tidsenheter (år, kvartal, månad, vecka, dag etc) och mätvärden (tex timmar, antal ton, intäkter, kostnader etc).

Hantera obegränsade antal planeringsscenarier

4_Versions_v2
Viktig är möjligheten att skapa dimensionsobjekt (konton, produkter etc) som i planeringsfasen ännu inte finns i tex affärssystem. BizView kan också hantera obegränsat antal parallella versioner av olika planeringsscenarier i BizView.

Rätt behörighet till rätt användare

Det är lätt att konfigurera behörighet och säkerhet. Ett exempel kan vara konfiguration av vem som får budgetera på vilken resultatenhet. BizView har stöd för sk. ’single sign-on’ vilket innebär att användaren inte behöver ange användarnamn och lösenord vid inloggning till BizView om användaren redan är inloggad i Windows.

Säker och centraliserad lagring av data

SQLServer_256
Till skillnad från lösningar baserade på Excel så sparas all planeringsdata i BizView Datastore (MS SQL Server) med spårbarhet och åtkomstsäkerhet.
BizView Prognos och budget är helt integrerat med BizViews övriga funktioner för rapportering, analys och målstyrning (dashboard). BizView finns idag i svensk, norsk och engelsk språkversion.

Mer om

Prognos och budget »
Planera snabbt och enkelt för framtiden.

Rapportering och analys »
Snabbare tillgång till aktuella siffror och statistik direkt i din webbläsare.

Dashboard »
Effektiv kommunikation av verksamhetens mål och resultat.

Analytics »
“Vrida och vända” stora datamängder och skapa mycket specifika rapporter.

Fördelar med BizView »
Snabbare, enklare och öppnare!

Se webbdemo

Visa mig!

Kontakta mig

captcha

 

BizView Prognos och budget används till

Budgetverktyg och budgetsystem för bl.a
Kontinuerlig planering och prognostisering
Och har många andra användningsområden
 • Försäljningsbudget
 • Produktionsbudget
 • Inköpsbudget
 • Personalbudget
 • Kostnadsbudget
 • Resultatbudget
 • Projektbudget
 • Försäljningsprognoser
 • Övergripande tillverkningsplanering
 • Inköpsplanering
 • Prognos cashflow
 • Personalplanering
 • Bemanningsplanering
 • Beläggningsplanering
 • Kostnadsprognoser
 • Tidsrapportering
 • Projektplanering
 • Kostnadsfördelning och rapportering
 • Effektiv insamling av data från många användare
 • m.m
Back to Top