Rapportering och analys

Rapporteringssystem, beslutsstöd, verksamhetsstyrning

0_BizViewReport
BizView Rapportering och analys gör viktig beslutsinformation lättillgänglig för ansvariga på alla nivåer. Ge beslutsfattare kraften att själv analysera viktigt affärsdata, förstå trender, och fatta bättre beslut direkt i sin webbläsare.

Effektivisera och få kontroll på rapporteringsprocessen

BizView snabbar upp och ger kontroll över rapporteringsprocessen. Säkerställ både intern och extern rapportering på ett helt nytt och förenklat sätt. BizView kan hantera allt från enkla organisationer till multi-company installationer med operativ konsolidering och valutahantering. Inbyggt stöd för workflow kontrollerar processen.

Analysera i detalj

1_DrillDown_v2
Användare kan från strukturerade rapporter drilla till analysrapporter, och därifrån vidare till enskilda transaktioner. Om det finns ett scanningssystem kan användare direkt från en transaktion få upp den relaterade leverantörsfakuran direkt på skärmen*. Användare kan spara ögonblicksbilder av en rapport i BizViews dokumentarkiv eller spara en rapport till Excel med perfekt bibehållen formatering inklusive formler.

Använd er befintliga kunskap i Excel – bygg själv egna lösningar

2_Excel_lookv2
En controller eller annan administratör kan själv designa snygga rapporter genom BizViews Excel-liknande flexibla designverktyg. Utgå från färdiga rapportmallar. Skapa allt från väldigt enkla till oerhört kraftfulla och komplexa rapporter med formler och funktioner som i Excel. Koppla dessutom egna hjälpinstruktioner till rapporter för att förenkla för slutanvändare.

Många olika datakällor

BizView kan integreras med en rad olika datakällor och databaser. Dessutom finns färdiga integrationspaket mot en rad olika affärssystem.

BizView Rapportering och analys är helt integrerat med BizViews övriga funktioner för planering, prognos och målstyrning (dashboard)

* Funktion beroende på stöd i scanningsystem

BizView Rapportering och analys används till

  • Försäljningsrapportering
  • Kostnadsuppföljning
  • Finansiell rapportering
  • Kassaflödesrapporter
  • Kostnadsfördelning
  • Kostnadsallokering
  • Nyckeltalsanalys
  • Operationell konsolidering
  • Valutaomräkning
  • Data warehouse

Mer om

Prognos och budget »
Planera snabbt och enkelt för framtiden.

Rapportering och analys »
Snabbare tillgång till aktuella siffror och statistik direkt i din webbläsare.

Dashboard »
Effektiv kommunikation av verksamhetens mål och resultat.

Analytics »
“Vrida och vända” stora datamängder och skapa mycket specifika rapporter.

Fördelar med BizView »
Snabbare, enklare och öppnare!

Se webbdemo

Visa mig!

Kontakta mig

captcha

 

Back to Top