CPM Suite

Att övervaka och styra en organisation mot sina mål och visioner ställer höga krav på informationshantering. Det är avgörande att snabbt och effektivt upptäcka möjligheter, identifiera problem och analysera avvikelser.

Rapportanalyser där resultatet lätt kan jämföras med organisationens etablerade mål, som exempelvis budget/prognos, underlättar den beslutsfattande processen. För att uppnå optimal effektivitet och flexibilitet så behöver beslutstagaren ha tillgång till optimerad och hanterbar information hela tiden.

Navigator CPM Suite 2010 är en komplett beslutsstöttande lösning, men dess komponenter fungerar även som fristående produkter.
Användargränssnittet för prestandarapportering, budget, prognos och analys är Microsoft Excel, där våra produkter installeras som tillägg. Detta försäkrar att slutanvändaren känner sig hemma och att befintlig kunskap om Excel kan utnyttjas. I många fall är det också möjligt att använda befintliga rapporter och mallar för snabb och smidig implementering.

Certifierad för Windows 7!

Vi strävar efter att skapa fantastisk mjukvara till våra kunder. Även fast vi har lanserat ett webb-baserat alternativ till CPM suite så betyder inte det att vi har slutat förbättra de redan befintliga produkterna. CPM Suite är numera även kompatibel med Windows 8 och Office 2013.

Kontakta mig

captcha

 

Back to Top