Fördelar med BizView

BizView kan implementeras snabbt! Särskilt i jämförelse med konkurrerande lösningar.

Orsakerna är flera

  • BizView Datastore – en standardiserad men flexibel databas i SQL Server med inbyggda funktioner och intelligens
  • Ett standardiserat integrationsgränssnitt mot bakomliggande källsystem och färdiga integrationspaket mot utvalda affärssystem
  • Exempel på rapport- och inmatningsmallar som går att anpassa efter behov
  • BizView är webbaserat – ingen installation behövs på användarnas datorer
2_Budget_1

Troligen världens enklaste planeringsformulär!

Utgångspunkten i BizView är att användare ska känna igen sig och använda sina existerande kunskaper i Excel.

Det innebär att slutanvändaren enkelt och interaktivt kan navigera mellan celler och ändra belopp direkt i webbläsaren samtidigt som delsummor, totaler, formler etc hela tiden uppdateras.

Samtidigt innebär det att en controller eller annan formulärdesigner själv kan bygga och administrera inmatningsformulär. Viktigt är också möjligheten att skriva och koppla egna hjälpinstruktioner till formulär som förenklar arbetet för slutanvändare.

Troligen världens mest avancerade och flexibla planeringsformulär!

Genom att BizView är baserat på kraftfull ’spreadsheet-teknologi’ så är det möjligt att skapa otroligt komplexa inmatningsformulär och planeringslösningar. Använd funktioner såsom sum(), vlookup(), round(), max(), if() eller andra välkända Excel-funktioner.

Skapa inmatningsområden där formuläret föreslår värden för slutanvändaren, men som användaren kan skriva över. Använd BizViews extra inbyggda funktioner för att enklare skapa formler som hanterar perioder. Vid behov av avancerade funktioner finns också möjlighet att skriva kod-script i formulär och rapporter. BizView är en skalbar lösning som kan hantera allt från enkla behov till mycket komplexa krav.

SQLServer_256

BizView – en öppnare lösning

BizView är utvecklad för att passa väl in bland andra system och teknologier. BizView går att infoga i intranät, Sharepoint eller andra lösningar. Samtidigt är det möjligt att infoga innehåll från andra lösningar i BizView (tex QlikView).

BizView Datastore lagrar data på ett säkert och strukturerat sätt. Här finns en standardiserad uppsättning tabeller som BizView arbetar med. Eftersom data lagras i SQL Server är det enkelt att jobba med integration. Från BizView Datastore kan andra system enkelt hämta exempelvis planeringsdata via ett klart definierat gränssnitt. BizView kan även direkt arbeta med data från andra databaser och datalager utan att lagra data i BizView Datastore.

Mer om

Prognos och budget »
Planera snabbt och enkelt för framtiden.

Rapportering och analys »
Snabbare tillgång till aktuella siffror och statistik direkt i din webbläsare.

Dashboard »
Effektiv kommunikation av verksamhetens mål och resultat.

Analytics »
“Vrida och vända” stora datamängder och skapa mycket specifika rapporter.

BizView för Microsoft BI »
Som komplement till Microsoft som BI-plattform.

BizView för QlikView »
Som komplement till QlikView som BI-plattform

Se webbdemo

Visa mig!

Kontakta mig

captcha

 

Back to Top