Läs mer

Om Bizview Systems

BizView är ett av de ledande systemen för planering, rapportering, analys och dashboard. Med anpassningsbara funktioner och kraftfullt stöd för workflow, kan användare på alla nivåer i organisationen delta i planerings- och rapporteringsprocessen. Företag av alla storlekar världen över använder BizView för att förbättra deras processer och affärsresultat. Vi drivs av att leverera planering och rapportering, så som du vill ha det. Snabbare.

  • Tumblr - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

©2019 by Bizview Systems.

Anmäl dig till våra nyheter

Dashboard & visualisering

Visualisera och kommunicera era resultat

Kommunicera resultaten på bästa sätt

BizView Dashboard möjliggör visualisering av dina KPIer och trender med hjälp av fantastiska dashboards. Du kan enkelt skapa attraktiva dashboards som visualiserar din strategi och taktiska mål. Bara fantasin sätter gränserna.

Med grafer och tabeller som illustrerar era resultat kommer analys av data att vara kul och inkluderande. Alla kommer att älska att titta på och att dela resultaten i or. BizView Dashboard kommer att möjliggöra för din organisation att titta på, förstå och dela dina målsättningar.

Den underliggande datan för dina dashboards kan hämtas från ett datavaruhus eller direkt från ditt ERP-system. Data kan också enkelt hämtas från BizView Datastore. Den täta integreringen med BizView Planering & prognos gör det enkelt att designa input-formulär för att samla mer "mjuk" data. Till exempel, skapa en enkät för att mäta nöjdheten i din organisation.

Användningsområden

Datavisualisering

Trendanalys

Styrkort

Verksamhetsstyrning

KPI-analys

Kommunikation

Vill du se mer?